Viet My Polyclinic Site

Quy trình quản lý & kiểm tra chất lượng

Quy trình quản lý & kiểm tra chất lượng chuyên môn


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Thông Tin về Công Ty » Quy trình quản lý & kiểm tra chất lượng

Quy trình quản lý & kiểm tra chất lượng chuyên môn

Phòng Khám xác định một trong những trách nhiệm hàng đầu nhằm đảm bảo uy tín của mình là chất lượng chuyên môn y tế và dịch vụ tiêu chuẩn cho từng khách hàng bệnh nhân. Để có thể làm được như vậy Phòng Khám đã thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng toàn diện Phòng Khám (TQM: total quality management).

Phòng Khám cố gắng xây dựng nhắm đến mục tiêu theo tiêu chuẩn của Viện Trường Chuyên Viên Quản Lý Y Tế Hoa Kỳ (ACHE). Phòng Khám đã thiết lập chính sách nhân sự phù hợp cho nhân viên y tế, tuyển dụng, đào tạo liên tục và nâng cao kỹ năng công việc cho từng vị trí nhân viên, hệ thống theo dõi và báo cáo sai sót hoạt động, hệ thống kiểm tra chất lượng về kết quả và tính ổn định của thiết bị y tế, v.v.

Nói đến khám chữa bệnh, chất lượng chuyên môn của bác sĩ là yếu tố tiên quyết. Phòng Khám xác định rõ mức độ ảnh hưởng này và luôn chú trọng hoạt động đào tạo y khoa liên tục của đội ngũ bác sĩ tại Phòng Khám (gồm chương trình đào tạo y khoa liên tục nội bộ). Các BS chuyên khoa bắt buộc phải tham gia chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên ngành của các hội chuyên khoa trong nước cũng như quốc tế.

Hệ thống trang thiết bị y tế được Phòng Khám đầu tư hiện đại, đồng bộ, và được nhân viên vận hành và kiểm chuẩn chất lượng thường xuyên (lịch kiểm chuẩn nội bộ, cũng như tham gia chương trình ngoại kiểm chuẩn do Sở Y Tế TpHCM giám sát)

Không thể không kể đến một công cụ làm việc giúp quản lý hiệu quả chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh là hệ thống bệnh án điện tử và quản trị phòng khám EVOMED, được Phòng Khám và công ty phần mềm đối tác EVOLUS phát triển riêng cho nhu cầu hoạt động đặc thù.

(Cập nhật 01/03/2019)


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.