Viet My Polyclinic Site

Quy trình quản lý & kiểm tra chất lượng

Quy trình quản lý & kiểm tra chất lượng chuyên môn


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Thông Tin về Công Ty » Quy trình quản lý & kiểm tra chất lượng

Quy trình quản lý & kiểm tra chất lượng chuyên môn

Từ ngày đầu hoạt động Ban Giám Đốc Phòng Khám xác định trách nhiệm hàng đầu đảm bảo chất lượng chuyên môn y tế và dịch vụ cho từng khách hàng bệnh nhân. Có thể hiểu khái quát như sau: sản phẩm dịch vụ y tế là sản phẩm vô hình, được sản xuất và sử dụng đồng thời thông qua tương tác giữa khách hàng bệnh nhân và nhân viên y tế. Có rất nhiều yếu tố tác động lên chất lượng của sản phẩm dịch vụ cuối cùng, có thể kể tên một vài yếu tố như: con người, hệ thống thu thập xử lý và quản lý thông tin, máy móc, v.v. Do vậy, cách thức duy nhất để đảm bảo chất lượng chuyên môn và dịch vụ là một chương trình quản lý chất lượng toàn diện Phòng Khám (TQM: total quality management).

Phòng Khám chọn lựa phương hướng thực hiện mục tiêu trên tiêu chuẩn của Viện Trường Chuyên Viên Quản Lý Y Tế Hoa Kỳ (ACHE). Muốn như vậy, Phòng Khám phải cố gắng thiết lập một số quy trình sau: chính sách nhân sự tốt cho nhân viên, hệ thống tuyển dụng, đào tạo liên tục và nâng cao kỹ năng công việc cho từng vị trí nhân viên, hệ thống theo dõi và báo cáo sai sót hoạt động, hệ thống kiểm tra chất lượng kết quả và tính ổn định của thiết bị y tế, v.v.

Khi nói đến khám chữa bệnh, ai cũng nghĩ ngay đến chất lượng chuyên môn của bác sĩ. Phòng Khám xác định rõ mức độ ảnh hưởng này và luôn chú trọng hoạt động đào tạo y khoa liên tục của đội ngũ bác sĩ tại Phòng Khám. Vd., một trong các chương trình đào tạo y khoa liên tục của BS nội khoa tổng quát tại phòng khám theo chương trình của ACP Medicine (American College of Physicians). Các BS chuyên khoa tham gia liên tục các chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên ngành thường niên như ADA (American Diabetes Association), APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver), …

Hệ thống trang thiết bị y tế được Phòng Khám đầu tư mới, hiện đại, được nhân viên chuyên môn y tế vận hành và kiểm chuẩn thường xuyên (chương trình kiểm chuẩn nội bộ, cũng như tham gia chương trình ngoại kiểm chuẩn của Sở Y Tế) cung cấp kết quả nhanh và chính xác, giúp các bác sĩ đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh chính xác và hiệu quả.

Không thể không kể đến một công cụ quản lý hiệu quả trong quá trình quản lý chất lượng này là hệ thống quản lý tổng thể Phòng Khám, bao gồm cả hệ thống bệnh án điện tử, được Phòng Khám và công ty phần mềm đối tác phát triển riêng cho nhu cầu hoạt động đặc thù.


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.