Viet My Polyclinic Site

Liên lạc với Phòng Khám

Thông tin liên lạc với Phòng Khám


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Thông Tin về Công Ty » Liên lạc với Phòng Khám

Liên lẠc vỚi Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

GIỜ LIÊN LẠC

Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ hoạt động chính thức theo thời gian biểu sau:

  • Thứ Hai – Thứ Bảy:      7:00 – 20:00
  • Chủ Nhật và ngày lễ:    7:00 – 17:00

SỐ LIÊN LẠC

  • Số điện thoại cố định: (+84) 028.35102757
  • Số fax: (+84) 028.35102756

EMAIL

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với các bộ phận thông qua email ở các địa chỉ sau:

WEBSITE

Website chính thức của Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ đặt tại: www.pkvietmy.com.vn

(Cập nhật 01/03/2019).


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.