Viet My Polyclinic Site

Mong ước

Mong ước của các sáng lập viên


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Mong ưỚc cỦa các thành viên sáng lẬp về hoẠt đỘng cỦa Phòng  Khám

Thường khi nói đến chất lượng của một sản phẩm, ai cũng sẽ nghĩ “tiền nào của đó”. Điều đó có nghĩa: sản phẩm chất lượng tốt bắt buộc giá phải cao. Áp dụng vào môi trường y tế (khám và chữa bệnh), dịch vụ y tế chất lượng cao thường do các cơ sở y tế có yếu tố đầu tư nước ngoài cung cấp (như SOS, Columbia, F-V Hospital, v.v), và giá phí dịch vụ cao, chỉ phù hợp với khách hàng bệnh nhân người Việt Nam có thu nhập cao hay người nước ngoài mà thôi. Tương phản với hình ảnh trên là hình ảnh của dịch vụ y tế công mà theo nhiều bệnh nhân nhận xét: tính dịch vụ trong chăm sóc bệnh nhân và tính chuyên nghiệp không được chú trọng nhiều. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn y tế tốt và chi phí thấp lại phù hợp với đa số bệnh nhân có mức thu nhập không cao, khi mà bệnh nhân lại phải tự túc thanh toán toàn bộ chi phí chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân và gia đình.

Do vậy, các thành viên trong nhóm mong muốn tạo ra một mô hình y tế cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa ngoại trú (phục vụ được nhiều đối tượng bệnh nhân) với đặc tính: môi trường y tế dịch vụ, chất lượng chuyên môn cao mà giá phí không cao phù hợp cho người Việt Nam.


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.