Viet My Polyclinic Site

Ý tưởng thành lập Phòng Khám

Hình thành ý tưởng


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Thông Tin về Công Ty » Thành lập Phòng Khám » Ý tưởng thành lập Phòng Khám

Ý tưỞng vỀ mô hình phòng khám

Vào đầu năm 2003, một nhóm bạn bác sĩ và dược sĩ ngồi lại với nhau sau khoảng 10 năm tốt nghiệp đại học y khoa và dược khoa. Nhóm bạn cùng chia sẻ với nhau kinh nghiệm sống và làm việc của cá nhân khi thực hành y khoa tại các bệnh viện lớn trong thành phố. Mỗi một cá nhân đều có hướng phát triển riêng của mình, nỗ lực cố gắng cá nhân riêng và đã đạt được một số thành công nhất định trong chuyên môn theo đuổi. Tuy nhiên, mọi thành viên trong nhóm đều có chung một nỗi ưu tư:

1.      Làm sao để bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn về chuyên môn và dịch vụ y tế?

2.      Làm sao để xây dựng được một mô hình cung cấp dịch vụ như vậy?

3.      Phương thức nào giúp tạo khả năng bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế như trên?

 


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.