Viet My Polyclinic Site

Thành lập Phòng Khám

Quá trình chuẩn bị, xây dựng và hoàn thiện Phòng Khám


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Thông Tin về Công Ty » Thành lập Phòng Khám » Thành lập Phòng Khám

ChuẨn bỊ, xây dỰng và hoàn thiỆn Phòng Khám

Bản thân từng cá nhân thành viên sáng lập, sau khi đã thống nhất về ý tưởng mô hình phòng khám trong tương lai, chủ động trau dồi thêm kiến thức và tự hoàn thiện các kỹ năng cần thiết về chuyên môn y tế, kinh doanh và quản lý hệ thống y tế. Quá trình này kéo dài trong suốt 02 (hai) năm, đến cuối năm 2005. Hoạt động thành công theo một mô hình cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao mà giá phí thấp là một tiến trình khó khăn, gian nan và cần thời gian. Quyết tâm thực hiện ước mơ rất riêng này được đánh dấu bằng việc các thành viên thành lập Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ tháng 12/2005.

Quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và lắp đặt thiết bị y tế của phòng khám được tiến hành từ cuối tháng 2/2006 và hoàn tất vào cuối tháng 05/2006. Phòng khám đã được thiết kế riêng cho yêu cầu:

  • Tính năng phù hợp mục đích dịch vụ y tế
  • Mang tính hiện đại và thân thiện với người sử dụng (cho bệnh nhân và cả nhân viên y tế)
  • Trong hạn mức đầu tư phù hợp với nhóm khách hàng người Việt Nam có thu nhập thấp-trung bình mà Phòng Khám hướng đến

Song song cùng tiến trình xây dựng này, Ban Giám Đốc Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ cũng thực hiện quá trình phỏng vấn tuyển dụng và đào tạo chuyên môn y tế và cung cấp dịch vụ y tế chuyên nghiệp cho nhân viên. Đây là quá trình cố gắng nỗ lực của Ban Giám Đốc và của toàn thể nhân viên khi mà số đông nhân viên chưa hề làm quen với phương thức thực hành y khoa hiện đại, mang tính dịch vụ và chuyên nghiệp.


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.