Viet My Polyclinic Site

Báo chí viết về PKĐK Việt Mỹ

Thông tin về Phòng Khám trên các phương tiện truyền thông


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Thông Tin về Công Ty » Báo chí viết về PKĐK Việt Mỹ

 

Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ vinh dự được nhắc tên trong các bài viết trên các báo giấy và báo điện tử trong thời gian qua, đơn cử một số thông tin cụ thể về lĩnh vực dịch vụ y tế chất lượng cao

1. “Oải” với bệnh viện công, người bệnh chọn phòng khám tư - Báo VietnamNet- ngày 29-11-2010


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.