Viet My Polyclinic Site

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ cho khách hàng công ty

Một trong những tài sản quý giá nhất của mọi tổ chức là đội ngũ nhân viên của mình. Vốn tài sản con người này không dễ tìm, không dễ gìn giữ và phát triển nếu không được người lãnh đạo chú tâm đúng mức. Sức khoẻ cá nhân nói chung và sức khoẻ lao động nói riêng là những vấn đề sức khoẻ nhân viên mà người lãnh đạo hay người làm nghề nhân sự ở bất kỳ tổ chức nào phải thường xuyên đối mặt. Hiệu quả công việc của tổ chức phần nào bị ảnh hưởng bởi hiệu suất làm việc của cá nhân nhân viên, đặc biệt khi nhân viên gặp các vấn đề sức khoẻ.

Chiến lược nhân sự của mọi tổ chức không ít thì nhiều sẽ gồm cả chiến lược phát triển và chăm sóc sức khoẻ nhân viên dài hạn. Yêu cầu này cần thời gian và sự quan tâm đúng mức của người lãnh đạo, nhằm đánh giá chính xác sức khoẻ của cá nhân từng nhân viên và xem xét tác động của công việc và môi trường lao động lên sức khỏe lao động của nhân viên. Từ đó người lãnh đạo có thể đưa ra các thay đổi và điều chỉnh phù hợp cho yêu cầu đảm bảo sức khỏe nhân viên.             Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.