Viet My Polyclinic Site

Dịch Vụ Y Tế

Giới thiệu dịch vụ y tế hiện tại của Phòng Khám


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Dịch Vụ cho Bệnh Nhân » Dịch Vụ Y Tế

GiỚi thiỆu dỊch vỤ y tẾ hiỆn tẠi cỦA Phòng Khám

1.      Khám chữa bệnh ngoại trú đa khoa tổng quát

2.      Kiểm tra sức khỏe và tư vấn theo yêu cầu cho cá nhân

3.      Sơ cứu và cấp cứu chấn thương và bệnh lý

4.      Tiểu phẫu và thực hiện các thủ thuật y khoa

5.      Lưu bệnh và điều trị bệnh trong ngày

6.      Xét nghiệm thường quy và chuyên khoa tại chỗ

7.      X quang chẩn đoán và Siêu âm màu đa khoa tổng quát

8.      Điện tâm đồ

9.      Dịch vụ nha khoa

10. Nhà thuốc tại chỗ cung cấp thuốc thông thường và đặc trị theo toa BS

 

 

 


 

 

 


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.