Viet My Polyclinic Site

Quyền và trách nhiệm của bệnh nhân


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Dịch Vụ cho Bệnh Nhân » Thông Tin cho Khách Hàng Bệnh Nhân » Quyền và trách nhiệm của bệnh nhân

Quyền Hạn và Trách Nhiệm của Bệnh Nhân

 

Quyền hạn của bệnh nhân

Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ không có ý định liệt kê dưới đây đầy đủ quyền hạn của bệnh nhân tại Phòng Khám. Bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế tại Phòng Khám có những quyền hạn sau:

 • Được tiếp đón, tôn trọng và được điều trị bệnh
 • Yêu cầu cá nhân riêng tư được tôn trọng; thông tin sức khỏe cá nhân và chăm sóc sức khỏe cá nhân được bảo mật
 • Được nhân viên y tế tham khảo ý kiến trước khi cho phép bất kỳ người nào khác hiện diện trong lúc bệnh nhân được chăm sóc y tế, cá nhân này có thể liên quan trực tiếp hay chỉ gián tiếp quan sát mà thôi
 • Những câu hỏi, hoặc thắc mắc cá nhân được nhân viên y tế giải đáp đầy đủ và đáng tin cậy
 • Được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về bệnh tật, chỉ định xét nghiệm hay thủ thuật, cách thức điều trị và những giải pháp khác, tiên lượng cũng như kết quả xét nghiệm, bình thường lẫn bất thường. Việc trao đổi thông tin được tiến hành với thời gian phân bố hợp lý
 • Được quyền lựa chọn và quyết định việc chăm sóc sức khoẻ cá nhân trong phạm vi luật pháp cho phép, bao gồm cả quyền từ chối điều trị, hay lựa chọn người thay thế mình đưa ra quyết định điều trị
 • Yêu cầu thay đổi bác sĩ điều trị nếu sẵn có bác sĩ khác với những phẩm chất mong đợi
 • Bệnh nhân được cung cấp thông tin về giá phí dịch vụ y tế và chi phí phải trả khi sử dụng dịch vụ, và cũng được giải thích chi tiết về hoá đơn chi phí dịch vụ y tế cá nhân
 • Được quyền thực thi các quyền đã nêu trên, bất kể giới tính, trình độ văn hoá, điều kiện kinh tế, hay tôn giáo.

 

Trách nhiệm của bệnh nhân

Chất lượng chăm sóc sức khỏe mỗi một bệnh nhân nhận được phần nào phụ thuộc vào chính bản thân bệnh nhân. Do vậy, bên cạnh các quyền hạn đã nêu ở trên, bệnh nhân phải chịu trách nhiệm một phần đối với việc khám chữa bệnh cho cá nhân. Trách nhiệm của bệnh nhân được trình bày dưới đây dựa trên tinh thần hợp tác, đáng tin cậy và tôn trọng. Bệnh nhân phải có trách nhiệm:

 • Cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan lý do khám bệnh, tiền căn bệnh tật, và các vấn đề khác liên quan đến sức khoẻ của mình
 • Thông báo cho nhân viên y tế tình trạng cá nhân hiểu rõ hay chưa rõ ràng về quá trình chữa trị bệnh cá nhân và mong đợi của bản thân bệnh nhân
 • Tuân thủ đúng kế hoạch điều trị được thầy thuốc đề ra, bao gồm các hướng dẫn của điều dưỡng và/hoặc nhân viên y tế khác khi họ thực thi mệnh lệnh y khoa của thầy thuốc
 • Tuân thủ lịch hẹn trước và thông báo sớm cho Phòng Khám Việt Mỹ một khi cá nhân không thể giữ đúng hẹn trong trường hợp có đặt hẹn
 • Chịu trách nhiệm về quyết định cá nhân khi từ chối hay không tuân thủ mệnh lệnh y khoa của thầy thuốc
 • Đảm bảo thực hiện đúng thời hạn các trách nhiệm tài chính phát sinh từ việc chăm sóc sức khoẻ cá nhân
 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy và chính sách, quy trình hoạt động chuyên môn Phòng Khám đề ra
 • Tôn trọng quyền hạn và tài sản của những bệnh nhân khác cũng như của nhân viên y tế tại Phòng Khám


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.