Viet My Polyclinic Site

Chọn Bác Sĩ

Tìm bác sĩ theo các yêu cầu cụ thể


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Nguyễn Ngọc Đức

Thạc Sĩ - Bác Sĩ

Nội Khoa Tổng Quát - CK Nội Thần Kinh

Bác Sĩ Điều Trị, Trưởng Phòng Khám Nội Thần Kinh

Đặt cuộc hẹn

Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.