Viet My Polyclinic Site

Chọn Bác Sĩ

Tìm bác sĩ theo các yêu cầu cụ thể


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Dịch Vụ cho Bệnh Nhân » Chọn Bác Sĩ

Tìm bác sĩ theo các yêu cầu cụ thể

Bệnh nhân khách hàng có thể tham khảo thông tin về các bác sĩ đang cộng tác với Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ nhằm chọn ra bác sĩ sẽ giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe riêng của mình. Thông tin trình bày vắn tắt và có thể được cung cấp nhiều hơn tùy theo yêu cầu của quý khách thông qua tổng đài viên của Phòng Khám (số máy điện thoại liên lạc (848) 35102757)

Tìm kiếm bằng cách nhập thông tin hoặc chọn các tùy chọn sau:

Hoặc, tất cả Bác sĩ »


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.