Viet My Polyclinic Site

Gói khám sức khỏe định kỳ đề nghị


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty » Kiểm tra sức khỏe khách hàng công ty » Gói khám sức khỏe định kỳ đề nghị

Gói khám sức khỏe định kỳ đề nghị

Tùy theo nhu cầu thông tin sức khỏe và ngân sách riêng của mỗi công ty/ tổ chức mà nội dung và cách thức tiến hành chương trình kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho nhân viên sẽ khác nhau. Thông qua quá trình tìm hiểu và cung cấp dịch vụ này cho một số khách hàng công ty, Phòng Khám xây dựng và đề nghị một số chương trình khám sức khỏe trọn gói theo bảng sau. Tuy nhiên, tư vấn và trao đổi cụ thể giữa lãnh đạo công ty/ tổ chức và  đại diện Phòng Khám sẽ giúp xác định rõ nhu cầu riêng của quý khách hàng và sẽ có chi tiết nội dung gói khám sức khỏe phù hợp.

Thông tin tham khảo dưới đây dựa trên bảng giá phí dịch vụ chính thức của Phòng Khám cập nhật ngày 05/02/2014. Giá phí áp dụng cụ thể cho từng khách hàng công ty/ tổ chức sẽ được Ban Giám Đốc Phòng Khám quyết định sau khi bàn bạc và hiểu rõ nhu cầu thực tế của từng khách hàng công ty. Quý khách hàng quan tâm về dịch vụ y tế này vui lòng tiếp xúc với Bộ Phận Tiếp Thị & Chăm Sóc Khách Hàng của Phòng Khám để nhận thông tin cập nhật nhất.

 

Gói 1

STT

Loại

Tên Dịch Vụ

Đơn vị

 Phí chính thức

Phí ưu đãi

1 Khám  Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN Lượt          
2 X Quang Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng  Test           
3 Siêu âm  Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát Test      
4
Xét nghiệm
 
Công Thức Máu Test    
5 Đường huyết (glucose) Test    
6 Cholesterol total ( mỡ chung ) Test    
7 Nước tiểu  Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) Test           
8 Hành chánh Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe Lượt           
   

Tổng =

670,000  
   % ưu đãi    4%

Gói 2

STT

Loại

Tên Dịch Vụ

Đơn vị

 Phí chính thức Phí ưu đãi
1 Khám  Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN Lượt           
2 X Quang Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng  Test          
3 Siêu âm  Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát Test           
4

 Xét nghiệm

 
 
Công Thức Máu Test    
5 Đường huyết (glucose) Test           
6 Cholesterol total ( mỡ chung ) Test           
7 ALT (SGPT) Test          
8 AST (SGOT) Test           
9 Nước tiểu  Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) Test           
10 Điện tim Đo điện tâm đồ điện toán (digital ECG) Lần           
11 Hành chánh Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe Lượt           
   

 

Tổng =

820,000

      

  % ưu đãi    4%

Gói 3

STT

Loại

Tên Dịch Vụ

Đơn vị

  Phí chính thức

Phí ưu đãi

1 Khám  Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN Lượt           
2 X Quang Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng  Test           
3 Siêu âm  Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát Test           
4
 
 
Xét nghiệm
 
 
 
 
Công thức máu  Test         
5 Đường huyết (glucose) Test           
6 Creatinine Test           
7 Urea Test           
8 ALT (SGPT) Test           
9 AST (SGOT) Test          
10 Cholesterol total ( mỡ chung ) Test    
11 HBsAg (ELISA) Test           
12 Nước tiểu  Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) Test           
13 Điện tim Đo điện tâm đồ điện toán (digital ECG) Lần        
14 Hành chánh Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe Lượt           
     

 Tổng =

1,010,000

      

  % ưu đãi   6%

Gói 4

STT

Loại

Tên Dịch Vụ

Đơn vị

  Phí chính thức

Phí ưu đãi

1 Khám  Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN Lượt           
2 X Quang Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng 
Test          
3 Siêu âm  Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát Test           
4 Xét nghiệm  Công thức máu  Test           
5   Đường huyết (glucose) Test           
6   Creatinine Test          
7   Urea Test          
8   ALT (SGPT) Test           
9   AST (SGOT) Test          
10   Cholesterol total ( mỡ chung ) Test           
11   HDL ( mỡ tốt ) Test    
12   Acid uric Test    
13   HBsAg (ELISA) Test           
14   HBsAb (AntiHBs) (ELISA) Test          
15 Nước tiểu  Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) Test           
16 Điện tim Đo điện tâm đồ điện toán (digital ECG) Lần           
17 Hành chánh Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe Lượt           
     

 Tổng =

1,205,000

      

  % ưu đãi   7%

      
Dành riêng cho nhân viên nữ đã lập gia đình

STT

Loại

Tên Dịch Vụ

Đơn vị

  Phí chính thức

Phí ưu đãi

1 Khám  Khám bệnh phụ khoa / vú người VN (*) Lượt           
2 Tế bào học Phết CTC-AĐ (Pap smear) (*) Test          
     

Tổng =

290,000

      

  % ưu đãi   7%

Các khảo sát lựa chọn thêm

STT

Loại

Tên Dịch Vụ

Đơn vị

Phí chính  thức

Phí ưu đãi

 1  
Siêu âm
 
 Siêu âm Doppler màu tuyến vú (*)  Lượt  140,000  
2  Đo mật độ xương  Lượt  75,000  
3 Xét nghiệm Nhóm máu ( ABO, Rh ) Test 100,000  
 4 PSA Test  170,000  

 (*) chỉ dành cho nhân viên nữ có nhu cầu kiểm tra mà thôi

 

Gói Khám SK dành cho nhân viên cao cấp

STT

Loại

Tên Dịch Vụ

Đơn vị

 Phí chính  thức

Phí ưu đãi

1 Khám  Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN Lượt         
2 X Quang Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng  Test           
3 Siêu âm  Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát Test          
4   Siêu âm Doppler màu tim (*) Test         
5 Xét nghiệm  Công thức máu  Test         
6   Đường huyết (glucose) Test          
7   Urea Test           
8   Creatinine Test           
9   ALT (SGPT) Test          
10   AST (SGOT) Test           
11   Bilirubin total Test           
12   Bilirubin direct Test          
13   Bilirubin indirect Test          
14   Alkaline phosphatase (ALP) Test           
15   GGT Test           
16   Cholesterol total Test           
17   HDL  Test          
18   LDL Test          
19   Triglycerides Test           
20   Acid uric Test    
21   HBsAg (ELISA) Test          
22   HBsAb (AntiHBs) (ELISA) Test          
23   HCV Ab (AntiHCV) (ELISA) Test           
24 Nước tiểu  Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) Test           
25 Điện tim Đo điện tâm đồ điện toán (digital ECG) Lần           
26 Hành chánh Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe Lượt           
   

 

Tổng =

1,865,000

   

      % ưu đãi   8%

 


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.