Viet My Polyclinic Site

Dịch vụ xét nghiệm


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Dịch Vụ cho Bệnh Nhân » Dịch Vụ Y Tế » Dịch vụ xét nghiệm

Dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại Phòng Khám

Xét nghiệm tại Phòng Khám được thực hiện trên hệ thống xét nghiệm mới và hiện đại. Ngoài ra Phòng Khám cũng liên kết với các trung tâm xét nghiệm lớn trong thành phố để phục vụ nhu cầu các xét nghiệm khảo sát chuyên sâu của bệnh nhân (xem thêm phần cộng tác chuyên môn).

Phòng Xét Nghiệm thực hiện chương trình kiểm chuẩn nội bộ chất lượng xét nghiệm thường xuyên và trong số ít các đơn vị tham gia chương trình ngoại kiểm chuẩn của Bộ Y Tế được quốc tế tư vấn, giám sát và  thực hiện


    

 


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.