Viet My Polyclinic Site

Nhà Thuốc Việt Mỹ

Giới thiệu Nhà Thuốc của Phòng Khám


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Dịch Vụ cho Bệnh Nhân » Dịch Vụ Y Tế » Nhà Thuốc Việt Mỹ

Nhà thuốc Việt Mỹ

  • Cung cấp đầy đủ thuốc theo toa của BS (thông thường và đặc trị)
  • Tủ lạnh trữ thuốc đúng qui cách
  • Điều hòa nhiệt độ toàn bộ nhà thuốc đảm bảo nhiệt độ phòng tốt nhất, ít ảnh hưởng chất lượng thuốc
  • Nhà thuốc có dược sĩ và dược tá hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc đúng theo toa BS
  • Hoạt động liên tục theo giờ hoạt động của Phòng Khám, đảm bảo phục vụ khách hàng bệnh nhân theo nhu cầu


Bản quyền © 2008 thuộc về Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ. Mọi quyền được bảo lưu.
Website được phát triển bởi Evolution Solutions Co., Ltd.