Viet My Polyclinic Site

Giá phí dịch vụ

Giới thiệu giá phí dịch vụ y tế tại Phòng Khám.


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


 

Giá phí dịch vụ y tế tại Phòng Khám

 

 

Xin vui lòng tham khảo thông tin giá phí một số dịch vụ y tế thông thường (cập nhật 01/07/2012). Thông tin giá phí dịch vụ chính xác được cung cấp thông qua tổng đài viên Phòng Khám tại số máy (848) 35102757.

 

 

 

 

Giá phí khám chữa bệnh và một số thủ thuật thông thường  

 

 

STT

Tên dịch vụ

Đơn vị

Giá (VNĐ)

1

Tư vấn bệnh chuyên khoa - phức tạp

lượt

       80,000

2

Giấy chứng nhận sức khoẻ - tiếng Anh (Health Certificate in English)

lượt

      130,000

3

Khám sức khoẻ tổng quát định kỳ

lượt

       90,000

4

Khám bệnh thông thường

lượt

       70,000

5

Khám bệnh khẩn cấp-cấp cứu

lượt

       80,000

6

Giấy chứng nhận sức khoẻ - tiếng Việt

lượt

       70,000

7

Khám bệnh chuyên khoa

lượt

       80,000

8

Theo dõi bệnh cấp cứu (ER)

lượt

      300,000

9

Khâu vết thương phần mềm , nông , 2cm<dài<5cm ( không tính VLTH)

lượt

      265,000

10

Soi hậu môn trực tràng

lượt

       70,000

11

Khâu vết thương phần mềm , nông , 5cm<dài<10cm ( không tính VLTH )

lượt

      325,000

12

Khâu vết thương phần mềm , sâu , 5cm<dài<10cm ( không tính VLTH )

lượt

      475,000

13

Chọc hút với kim nhỏ chẩn đoán u phần mềm ( vú/giáp/hạch )

lượt

      255,000

14

Khâu vết thương phần mềm , nông , 10cm<dài<15cm ( không tính VLTH )

lượt

      405,000

15

Khâu vết thương phần mềm , sâu , dài< 5 cm ( không tính VLTH )

lượt

      430,000

16

Khâu vết thương phần mềm , sâu , dài > 10cm ( không tính VLTH )

lượt

      600,000

17

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu/mặt/cổ hay VT phức tạp ( không tính VLTH )

lượt

      800,000

18

Chọc hút hay tiêm thuốc dịch khớp ( không tính thuốc )

lượt

      200,000

19

Khâu vết thương phần mềm , nông , dài < 2cm ( không tính VLTH )

lượt

      200,000

20

Chọc hút tháo mủ abscess mô mềm đơn giản

lượt

      100,000

21

Chọc hút chẩn đoán dịch màng phổi/màng bụng

lượt

      200,000

22

Tiểu phẫu lấy u , nang nhỏ lành tính vùng đấu mặt ( gây tê )

lượt

      450,000

23

Khám Chuyên Khoa TMH

lần

       80,000

24

Tiểu phẫu bướu mỡ-bướu bã (<1 cm)

lần

      460,000

25

Rạch áp xe mô mềm phức tạp

lượt

      465,000

26

Sinh thiết trọn hạch- đơn giản ( không gồm VLTH )

lượt

   1,200,000

Giá phí dịch vụ siêu âm

Giá phí một số dịch vụ siêu âm thực hiện tại Phòng Khám

Xin vui lòng tham khảo giá phí một số khảo sát siêu âm thực hiện tại Phòng Khám (cập nhật ngày 01/07/2012).

 

STT

Tên dịch vụ

Đơn vị

Giá phí (VNĐ)

1

Siêu âm Doppler màu ĐM cảnh

lượt

175,000

2

Siêu âm Doppler màu thai nhi

lượt

100,000

3

Siêu âm Doppler màu tim

lượt

175,000

4

Siêu âm Doppler màu mạch máu ngoại biên (chi trên/dưới)

lượt

175,000

5

Siêu âm Doppler màu tinh hoàn

lượt

90,000

6

Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát

lượt

90,000

7

Siêu âm Doppler màu vùng chậu

lượt

90,000

8 Siêu âm sản phụ khoa qua ngã ÂĐ lượt 120,000

9

Siêu âm Doppler màu tuyến giáp

lượt

90,000

10

Siêu âm Doppler màu tuyến vú

lượt

90,000

<meta content="OpenOffice.org 2.4 (Linux)" name="GENERATOR" /> <style type="text/css"> <!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } --> </style> </div></div> </div> </div> </div> <div class="ContentEnd"></div> </div> </div> <hr/> <div id="siteInformation"> <div class="Inner"> <p id="copyrightInformation"> Bản quyền © 2008 thuộc về <strong>Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ</strong>. Mọi quyền được bảo lưu. <br/> Website được phát triển bởi <a href="http://www.evolus.vn" title="Evolution Solutions Co., Ltd.">Evolution Solutions Co., Ltd.</a> </p> </div> </div> </div> </div> <!-- page --> </div> </body> </html>