Viet My Polyclinic Site

Bài viết y tế

Bài viết về y tế và sức khỏe


Banner's page

Dịch Vụ cho Bệnh Nhân

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bạn và gia đình

Dịch Vụ cho Khách Hàng Công Ty

Dịch vụ y tế cho công ty của bạn

Thông Tin về Công Ty

Thông tin về Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ

Hợp Tác Chuyên Môn

Chương trình hợp tác chuyên môn và phát triển dịch vụ y tế


Bạn ở đây: Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ » Dịch Vụ cho Bệnh Nhân » Thông Tin cho Khách Hàng Bệnh Nhân » Bài viết y tế » PHÒNG NGỪA CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI ĐỘT QUỴ

PHÒNG NGỪA CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI ĐỘT QUỴ

<meta content="OpenOffice.org 2.4 (Linux)" name="GENERATOR" /> <style type="text/css"> <!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> </style> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Đột quỵ và nhồi máu cơ tim vẫn là hai nguyên nhân tử vong chính vào cuối thế kỷ 20. Theo báo cáo được đăng trên báo Lancet vào năm 1997 đột quỵ là “sát thủ” đứng hàng thứ hai trên thế giới, đã cướp đi 4,4 triệu người mỗi năm. Tỷ suất bệnh mạch máu não tăng nhanh theo tuổi, cùng với sự phát triển của xã hội dân số người lớn tuổi ngày càng tăng, gánh nặng của xã hội ngày càng tăng cao.</font> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Theo kết quả nghiên cứu thu nhận được thì cho một kết quả chung nhất là 25% bệnh nhân tử vong trong tháng đầu tiên khởi phát bệnh và khoảng 40% bệnh nhân tử vong trong năm đầu của đột quỵ cấp.Khoảng một nửa những người còn sống lâu dài qua cơn đột quỵ bị tàn phế về thể chất. Ở nước ta tỉ lệ tử vong sau đột quỵ tùy theo từng bệnh viện có những bệnh viện thì tỉ lệ này khoảng 10-20%. Từ đó chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của việc dự phòng đột quỵ.</font> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Những yếu tố nguy cơ của đột quỵ được chia là hai nhóm:</font> </p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Nhóm không thay đổi được: Ví dụ như Tuổi, Giới, Chủng tộc dân tộc, Đặc tính di truyền, Xã hội.</font> </p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Nhóm thay đổi được: Tăng huyết áp, Đái tháo đường, Rung nhĩ, Hẹp động mạch cảnh, Tăng Cholesterol trong máu, Hút thuốc lá, Uống rượu nhiều, Ít vận động, Các bệnh tim khác, Tình trạng tăng đông, Tăng nồng độ Hemocystein trong máu.</font> </p> </li> </ul> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Theo nghiên cứu PROGRESS thì mức nguy cơ tương đối ước lượng như sau: </font> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="7" bordercolor="#000000" border="1" width="680"> <col width="325" /> <col width="325" /> <tbody> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="center"> <font size="3" style="font-size: 13pt;"> <b>YẾU TỐ NGUY CƠ ĐỘT QUỴ</b> </font> </p> </td> <td width="325"> <p align="center"> <font size="3" style="font-size: 13pt;"> <b>MỨC NGUY CƠ ƯỚC LƯỢNG</b> </font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">TUỔI</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Tăng theo hàm mũ</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">NAM / NỮ</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">3/2</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">TĂNG HUYẾT ÁP</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Nguy cơ lớn 2-4 lần</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">RUNG NHĨ</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Nguy cơ lớn 6-8 lần</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">HÚT THUỐC LÁ</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">2-4 lần so với đối chứng</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">ĐÁ</font> <font size="3" style="font-size: 13pt;">I THÁO ĐƯỜNG</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">2-8 lần so với đối chứng</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">UỐNG RƯỢU BIA QUÁ NHIỀU</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">1-4 lần</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">TĂNG CHOLESTEROL TRONG MÁU</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">1-2 lần so với đối chứng</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">3 lần so với đối chứng</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">SUY TIM</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">5 lần so với đối chứng</font> </p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">TIỀN CĂN CÓ BỆNH MẠCH MÁU NÃO</font> </p> </td> <td width="325"> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">1-10 lần so với đối chứng</font> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> <font size="3" style="font-size: 13pt;">Dựa vào những yếu tố nguy cơ trên chúng ta có những biện pháp ngăn ngừa những yếu tố nguy cơ, và từ đó bảo vệ sức khỏe chúng ta tốt hơn.</font> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> </p> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;"> <i>Biên soạn: <a href="/vi-VN/Profile/Home/ServicePatient/FindPhysician/duc.aspx">ThS.BS. Nguyễn Ngọc Đức</a></i> </font> </p> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;"> <i> BS Nội Khoa Tổng Quát- Chuyên Khoa Nội Thần Kinh</i> </font> </p> <p align="justify"> <font size="3" style="font-size: 13pt;"> <i> Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ</i> </font> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0in;"> </p> <p> </p> </div></div> </div> </div> <div class="ContentEnd"></div> </div> </div> <hr/> <div id="siteInformation"> <div class="Inner"> <p id="copyrightInformation"> Bản quyền © 2008 thuộc về <strong>Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ</strong>. Mọi quyền được bảo lưu. <br/> Website được phát triển bởi <a href="http://www.evolus.vn" title="Evolution Solutions Co., Ltd.">Evolution Solutions Co., Ltd.</a> </p> </div> </div> </div> </div> <!-- page --> </div> </body> </html>